HİZMETİÇİ EĞİTİM - YENİ NESLİN İNŞASI 06.12.2015
 


3. Bölge Hizmetiçi Eğitim Programı Yeni Neslin İnşası üst başlığıyla yapıldı
                                                                                                                                                                 

Anadolu Platformu 3. Bölge Eğitim Komisyonu Hizmet İçi Eğitim Programı Yeni Neslin İnşası konulu programımız Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova ve ilçelerinden eğitimcilerin katılımıyla Bursa Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Pusula Gençlik Merkezinde 06.12.2015 Pazar günü yapıldı.

Program kahvaltı ile başladı.

Öğretmen Komisyonu Başkanı Ali Sait KONAK ‘ın moderatörlüğünde; Anadolu Öğrenci Birliği Üniversite Öğrencisi Enes Taşçı’nın Kuran-ı Kerim tilaveti ve meali ile açıldı. 

Anadolu Platformunun Tanıtım Filmi katılımcılarla birlikte izlendi.

Bursa Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (BUSEYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Musa KILIÇ, selamlama konuşmasını gerçekleştirdi. Yusufça bir yürüyüşü gerçekleştirmek zorundayız. Akıbetimizin hayrolması için İslami mücadeledeki direniş ve gayretimizi göstermemiz gerekiyor.

Anadolu Platformu 3. Bölge Sekreteri Burhanettin Ayanoğlu, açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Açılış konuşmasında özetle;

İçinde yaşadığımız coğrafyada Selçuklu ve Osmanlı Miras’ı üzerinde durduğumuzu ve Eğitim, Ekonomik, Sosyal, İmar ve İnşa alanlarında modellerin bulunduğunu ifade etti. Gaziyan-ı Rum, Abdalan-ı Rum, Ahiyan-ı Rum ve Bacıyan-ı Rum’un Anadolu’yu ilmek ilmek dokuduklarını ve yaptığımız işlerin ve organizasyonların köklü geçmişinin var olduğunu söyledi.

Anadolu’da bin yıl önce kuruluşu sağlayan unsurlar, en bunalımlı, en karışık dönemlerde gelişme göstermişlerdir. Medeniyetin yeniden inşası, toplumsal ve kurumsal olarak herkesin görevidir. Döneminde ve uzun yüzyıllar boyunca eşine az rastlanır sosyal, ekonomik, eğitim ve şehir imar modelleri geliştirmişlerdir. Kalıcı ve etkileyici bir medeniyetin inşası da ancak neslin inşasıyla mümkündür. Bu dönemde Selçuklu ve Osmanlı Medreselerinin, Anadolu’nun İslamlaşması ve İlim havzalarının oluşmasında önemli katkıları bulunmaktadır.

Coğrafyamızın kadim geleneği haline gelen istilalar, seferler, yağmalar, savaşlar, yangınlar, yıkımlar sona ermeyecek gibi gözüküyor. Halen yaşadıklarımız bu geleneğin bir devamı. Tarih boyunca yaşanan bu istila hareketleri dış kaynaklı gelişiyor. Moğol İstilası, Haçlı Seferleri ,1.Dünya Savaşı, Okyanus ötesi operasyonları dışarıdan içeriye doğru yapılıyor. Bu istila hareketleri Anadolu da ancak bir asrı geçmeyen süre zarfı kadar fetret dönemlerine neden olmuştur.

Yüzyılın ve İnsanlık tarihinin yeniden şekilleneceği bir sürece giriyoruz. Uzun süreli bir kış uykusuna, ölüm uykusuna mı dalacak, yoksa ayağa kalkarak, diriliş baharının yağmurlarına doğru mu yükselecek, işte bunun kararını verme günü gelmiş çatmıştır. Bu süreçte Anadolu’nun bin yıl öncesinin kurucu unsurları fark edilmeli, misyonuna sahip çıkılmalı ve medeniyetimizin ve neslin yeniden inşasına adım atılmalıdır.

Müslümanlar, coğrafyalarını, tarihlerini birleştirme, bu yolla da tek bir kültüre erme zorundadırlar. İslam uygarlığının yeniden dirilişine katkıda bulunma, gücü ölçüsünde her Müslümanın borcudur. Müslümanların birlik ideali her gencin gönlüne silinmez bir biçimde yerleşmelidir.

Her medeniyetin bir örnek genç modeli, örnek insan modeli bulunmaktadır. Japonlarda Samuray, İngilizlerde Şövalye, Türklerde Alperen, Farslarda Civanmerd gibi. Bu gerçek şairlerin de konusu olmuş ki örnek neslin modelini belirlemişler.

Akif Asım’ı örnek verirken, Tevfik Fikret Haluk’u, İkbal eserlerinde Cavid’den bahsederken Sezai Karakoç’un örnek nesli Taha’dır.

Akif’in nesli namusu çiğnetmemek için yedi düvele karşı savaştı ve namusu çiğnetmedi. Onun nesli şehitlik üzere bina edilen bir nesildi. Akif’in neslini Peygamber kucak açarak Cennet’te bekliyordu.

Karakoç’un Taha’sı ise yarasalarla savaşıyor. Karanlıkla, zulümle, inkârla, ilhadla, cehaletle, felsefeyle, dini bozmaya kalkan modernlikle, ruhu inkâr eden maddecilerle savaşıyordu.

SEMİNER-1

 *Eğitim Paradigmamız ve Teşkilat Anlayışımız

Gazi KILIÇPARLAR- Anadolu Platformu Koordinasyon Kurulu Üyesi

Seminerin ilk bölümünde Gazi KILIÇPARLAR, Eğitim Paradigmamız ve Teşkilat Anlayışımız ile ilgili olarak; yaptıklarımızın sorulacağı bir hayat yaşıyor isek dün ne yaptık, bugün hali hazırda ne yapıyoruz, yarın ne yapmalıyız? Sorusuna cevap aramalıyız. Yeniden okumayı zorunlu kılan bir çağda yaptığımız attığımız adımların bir başka sonuçlara sebep olduğunu görmeliyiz. İçinde yaşadığımız çağın içine kendimizi hapsedemeyiz. “Ay ve güneş bir hesap içindedir” bilgilerimizle reel hayat içindeki çelişkilerle yaşıyoruz. Yeni nesil gençlik yerel hayatın vakaları ile hayatı inşa ediyor. Bugün ne ve nasıl söyleyeceğimiz konusunu yeniden ele almak yeniden değerlendirmek kaçınılmaz bir durum olarak karşımızda duruyor.  “Yüzünü bir hanif olarak dine çevir” sapıklıktan istikamete, çarpıklıktan doğruluğa meyletmek olarak karşılık buluyor hanif. Hanif olanlar, ne yapılmayacağı konusunda çerçeveyi çizmiş, ancak İslam, ne yapılmaması konusunda neyin yapılacağını neyin ortaya konulacağını, iddiasını ortaya koymuştur. Vicdanlara yen bir ışık yakmaktır vahyin çağrısı. Bombaların enkazından çıkarılan cansız kız çocuklarının suçu neydi? “yüzünü/çehreni dön”

Hakikat ve hakimiyet arayışı. Bir yerde hakimiyeti bile hakikat daha iyi anlaşılsın diye isteriz. Hakikatın önündeki engelleri kaldırmak için hakimiyet istenmiştir. Hayata dokunmayan bir dini konuşamayız.

Namaz içerisinde işaret parmağının kaldırılması bir prova değildir. İşaret parmağının kaldırılması gereken hayatın içerisinde bölümler/alanlar/kesitler vardır!

SEMİNER-2


 *Erdemli bir yaşam için gençlere yaşam becerileri: Ne yapmalı, nasıl yapmalı?

Adem ER- Anadolu Platformu Ortaöğretim Komisyonu Başkanı

Seminerin üçüncü bölümünde Adem Er Hocamız, Erdemli bir yaşam için gençlere yaşam becerileri: Ne yapmalı, nasıl yapmalı konulu konuşmasında; bugünün gençleri geleceği şekillendirecek olan temel dinamiklerdir. Gençlik hareketi/çalışmaları olmayan toplumlar/yapılar varlıklarını sürdüremezler. Genç, dünyaya hayata dair sözü olan, değişimi önceleyen her bir fert gençtir ve genç kalacaktır. Bugünü kurtarayım mantığıyla hareket eden kişiler yaşları itibarıyla genç kategoride olsalar dahi gençliklerini yitirmiş bireyler olarak anılmaktan kaçamayacaklar.

Erdemli bir gençlik, ancak erdemli yaşam süren bireylerle birlikte yol alındığında mümkün kılınabilir. Erdemli bir gençlik, kendini muhafazakar kılamaz, kendisini yinelemeli ve yenilemelidir. Genç yaşamında devrimci kimliğini yitirmemeli ve toplumu dönüştürmeyi vazife bilmelidir.

SEMİNER-3


*Evden Evrene Eğitimde öze dönüş açılımı: Evde Karakter Eğitimi

  Menşure ÖZHAZAR - Anadolu Platformu EKE 1.Bölge Sorumlusu

Seminerin ikinci bölümünde Menşure ÖZHAZAR, Eğitimde öze dönüş açılımı kapsamında; çocuk rahmettir, çocuk gelecektir. Çocuk ciddi bir tecrübedir. Çocuklara yönelik çalışmalarda, çocuğun merkeze alınmasını ifade eden cümlelerden özenle kaçınılmalıdır. Eğitim evde başlar. Yunus 87. Gelecek zamana göre çocuk eğitimi hazırlamak mecburiyetindeyiz. Evlerimiz topluma açılan pencerelerdir. Çocukların olgunlaşmasına imkan sağlayan çalışmadır EKE. Ev ortamlarında farklı sofralar, farklı dünyalar, farklı ortamla tanışır, karşılaşır ve paylaşır evde karakter eğimi alan çocuk. Eşya bizi değiştirdi ve dönüştürdü. Eşyaların çizilmesi, bozulması kırılıp dökülmesine tahammülümüz yok. Bizde aile önemli iken, batıda birey önemlidir.

Değerler Eğitimi ile neyi amaçlıyoruz?

Kişisel ve sosyal gelişimi desteklemeyi

Sosyal uyumu güçlendirmeyi

Aile ve çevreyle iletişimi geliştirmeyi

Birlikte yaşama bilinci kazandırmayı

Duyarlılık bilinci vermeyi

Aidiyet kazandırmayı

İbadet başlığı altında; yardımlaşma, hoşgörü, paylaşmak, adalet, okumak/anlamak

Şahsiyet ve kimliklerin belirginleşmesi konusunda eğitimcilerin irade beyanı ortaya koyması gerekir. Kimlik krizi yaşayan kendisini nasıl ifade edeceğini bilemeyen gencin arayışına ışık tutmak eğitimcilerin görevi olmalıdır.

Seminerlerden sonra Eğitimciler komisyonlar düzeyinde ayrı ayrı atölye çalışmalarında bir araya gelerek müzakerelerde bulundular.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

EKE( Evde Karakter Eğitimi) -  Menşure ÖZHAZAR

Orta Öğretim (Anadolu Öğrenci Birliği)-  Adem ER

Teşkilatlanma(İl-İlçe Temsilcileri)- Gazi KILIÇPARLAR

Atölye çalışmalarından sonra 3. Bölge 2015 yılı Hizmetiçi eğitim programımız sona erdi.

 
 
 
                       
      ANA SAYFA       FAALİYETLERİMİZ       KATEGORİLER       BİZİ TAKİP EDİN
     Hakkımızda      Anadolu Öğrenci Birliği      Eğitim  
     İletişim      Evde Karakter Eğitimi      Yardımlaşma  
     Foto Galeri      Akadder      Konferans-Panel  
     Video Galeri      İz bırakanlar      Geziler  
                   
                   BUSEYDER
 Anadolu Platformu Üyesidir

 BURSA EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
Arabayatağı Mahallesi Ankarayolu Caddesi No:357/A Yıldırım-BURSA
Tel: 0 533 469 03 71 
 II  M@il: bilgi@buseyder.org